Office Web Apps dostępne z poziomu HotMaila

Użytkownicy poczty na HotMail uzyskali dostęp do pakietu Office Web Apps. Za jego pomocą można tworzyć oraz edytować dokumenty utworzone za pomocą Worda, Excel, PowerPointa. Pakiet ma tę zaletę że obsługa odbywa się z poziomu przeglądarki internetowej. Użytkownik otrzymuje też określoną przestrze? dyskową do przechowywania oraz zapisywania dokumentów.