Automatyczne odzyskiwanie ustawień konfiguracyjnych usług w Windows

Aby uniknąć ręcznego przeprowadzania procesu wyłączania zbędnych aplikacji po instalacji systemów operacyjnych Windows XP/2003/Vista, warto stworzyć na przyszłość automatyczny zapis kopii konfiguracji parametru Tryb Uruchomienia usług systemowych.

Stworzona kopia zapasowa okaże się przydatna, w chwili, gdy  nasz system operacyjny może działać w sposób niestabilny. Może się tak wydarzyć, w chwili, gdy zostanie przeprowadzona nieprawidłowa konfiguracja parametru Typ uruchomienia.

Aby naprawić ten błąd , należy wybrać skrypt z backupem, a stan przed awarią zostanie przywrócony. Przy użyciu skryptu VBScript ustawienia usług są eksportowane do pliku REG. Skrypt ten jest w stanie wygenerować listę usług Win32 wraz z wartością parametru Typ uruchomienia, korzystając tym samym w danych znajdujących się w przechowywanych w kluczu rejestru HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services.

tworzenie_lokalnego_konta_w_systemie_windows_xp

W zakończeniu przeprowadzonego procesu, zostanie utworzony plik REG, który możemy uruchomić na dowolnych komputerach. Wszelkie parametry usług zostaną automatycznie zapisane w rejestrze systemowym.