Korzystaj z klawiatury ekranowej przy wprowadzaniu haseł

W przypadku logowania się do internetowej strony naszego banku, szczególnie uważajmy podczas wprowadzania hasła przy użyciu klawiatury, ze względu na urządzenia, które potrafią zapamiętywać wszelkie znaki jakie wpisujemy. Nakładka ta często może znajdować się w miejscu połączenia komputera z klawiaturą.

Logując się do strony banku należy szczególnie mieć czujność podczas wpisywania poufnego hasła. Coraz częściej logując się do konta on-line, banki zamieszczają na stronie do logowania niewielką ikonkę klawiatury ekranowej.

Gdy w nią klikniemy, automatycznie wyświetli się okno, gdzie podczas próby wprowadzania hasła nie będziemy musieli korzystać z klawiatury a kolejne znaki hasła wpisujemy przy użyciu myszy.

Najważniejszym atutem takiego logowania jest fakt, że nakładka na klawiaturę zarejestruje żadnych wprowadzonych danych.

klawiatura-ekranowa