Włączanie szyfrowania WEP/WPA w sieci bezprzewodowej

Aby podnieść poziom bezpieczeństwa w przypadku korzystania z sieci bezprzewodowej, koniecznym warunkiem jest włączenie szyfrowania WEP/WPA. W innym przypadku dowolny użytkownik może podsłuchać dane pomiędzy komputerem a punktem dostępowym i znaleźć się w jej zasięgu.

Konieczną formą zabezpieczenia podczas korzystania z sieci bezprzewodowej jest szyfrowanie WEP, które chroni przesyłane dane przed odczytaniem oraz umożliwia blokadę dostępu do sieci osób niepowołanych. W celu zapewnienia sobie jak największej ochrony warto wybrać szyfrowanie WEP104 zamiast WEP40, które korzysta z dłuższego klucza szyfrującego, trudniejszego do złamania.

Niestety mechanizm WEP nie jest w stanie zapewnić w 100 % bezpieczeństwo, w wyniku tego wprowadzono drugi standard szyfrowania ? WPA (Wireless Protected Access), który automatycznie generuje klucz szyfrujący i rozsyła go. Oprócz tego posiada lepszą procedurę autoryzacji użytkownika i mechanizm sprawdzania poprawności przesyłanych danych, co umożliwia wykrycie pakietów danych zmodyfikowanych przez włamywacza. Warto więc wybrać ten sposób bezpieczeństwa zamiast WEP ( o ile nasze urządzenie obsługuję WPA).

Firma Microsoft jako dodatek w postaci szyfrowania WPA do systemu Windows XP Microsoft oferuje specjalną aktualizację, która znajduje się  TU. Szczegółowe informacje, na temat włączenia szyfrowania w naszej  sieci bezprzewodowej, znajdziemy w instrukcji użytkownika punktu dostępowego.

szyfr