Jak nagrywać obraz z kamery?

Uruchamiamy odtwarzacz VLC Media Player, a następnie włączamy funkcję przechwytywania, poprzez wybranie polecenia Otwórz urządzenie przechwytywania. Aby wybrać kamerę należy w otwartym oknie z listy Nazwa urządzenia obrazu wybrać kamerę internetową podłączoną do komputera. Aby wybrać mikrofon należy z listy Nazwa urządzenia dźwięku wybrać mikrofon, który będzie rejestrował dźwięk. Po dokonaniu wyboru kamery i mikrofonu, następnie klikamy na strzałkę i z menu, które się wyświetli, wybieramy Konwertuj. W kolejnym kroku z otwartego okna klikamy na przycisk Przeglądaj, wybieramy folder docelowy dla pliku oraz w pole Nazwa pliku wpisujemy dowolną nazwę dla filmu. Zatwierdzamy wybór poleceniem Zapisz.
Aby ustawić kodowanie należy z listy Profil wybrać zestaw kodeków, za pomocą których zostanie zapisany obraz i dźwięk. Wybieramy Video – H.256 + AAC (TS) lub na Video – H.256 + AAC (MP4), ponieważ powyższe kodeki pozwalają zachować mały rozmiar pliku przy dobrej jakości obrazu i dźwięku. Aby rozpocząć nagrywanie wybieramy pozycję Start. Aby zatrzymać nagrywanie, w oknie odtwarzacza wybieramy po prostu Stop. Aby odtworzyć plik z nagraniem, po prostu przeciągamy i upuszczamy jego ikonę na okno odtwarzacza.

Dodaj komentarz