Jak skopiować fragment z pliku PDF?

Jak skopiować fragment z pliku PDF?

Uruchamiamy program Foxit Reader, a następnie z zakładki Narzędzia wybieramy polecenie Zaznaczenie tekstu i kolejno zaznaczamy wybrany fragment bądź cały tekst i kopiujemy go np. Notatnika lub pakietu biurowego Word.

Dodaj komentarz