Ukrywanie adresu IP z wykorzystaniem serwera proxy

Adres IP to numer naszego komputera, który można łatwo namierzyć w przypadku surfowania po Internecie. Istnieje jednak wyjście, aby odwiedzany przez nas serwer nie uzyskiwał naszego prawdziwego adresu IP.

Idealnym rozwiązaniem w tej sytuacji będzie korzystanie z publicznego serwera proxy, który  pełni funkcję pośrednika między naszą przeglądarką WWW a serwerem, który chcemy odwiedzić. Znajdując się w środku komunikacji, możemy go  poddawać modyfikacji.

Aby to zrobić należy wpisać adres określonego serwera oraz numer portu w aplikacji, która obsługuje proxy i korzysta z Internetu (np. przeglądarce internetowej, kliencie IRC, grze komputerowej). Narzędzie to łączy się w pierwszym kroku z serwerem proxy, a następnie odwiedza żądany serwis – gdzie w logach serwisu pozostaje adres IP serwera proxy, a nie nasz.

Listę publicznych serwerów proxy znajduje się na stronie www.publicproxyservers.com. i posiada informacje o adresach IP i numerach portu.

Kolejnym krokiem będzie spisanie ich do konfiguracji swojego programu. Unikamy serwerów typu Transparent, ponieważ nie ukrywają adresu IP.

Aby skonfigurować określony program:

W Internet Explorer przechodzimy do Panel sterowania/Opcje internetowe/Połączenia/Ustawienia.

W Mozilla Firefox wybieramy Narzędzia/Opcje/Zaawansowane/Sieć i kliknij Ustawienia. Zaznaczamy opcję Ręczna konfiguracja serwerów proxy,  wprowadamy parametry serwera proxy.