Identyfikacja adresu IP nadawcy w kliencie pocztowym

Adres IP to indywidualny numer jaki posiada każdy komputer, który jest podłączony do sieci. Zbudowany jest z czterech liczb z zakresu 0-255 oddzielone kropkami. IP pozwala zlokalizować komputer, z którego np. dostaliśmy wiadomość.

W celu ustalenia adresu IP komputera, z którego otrzymaliśmy wiadomość należy:

1. Uruchomić program do obsługi poczty elektronicznej i kliknąć wiadomość o niepożądanej treści.
2. W zależności od naszego klienta poczty wyieramy: Outlook Express ? [Ctrl]+[F3]; Mozilla Thunderbird ? [Ctrl]+[U]; The Bat! ? [F9].

Uwaga!

Szczególnie ważna jest zawartość pola umieszczonego za słowem Received. Tam powinien znajdować się adres IP.