Zablokuj dostęp do wybranego dysku twardego

Jeżeli nie jesteśmy jedynymi użytkownikami naszego komputera, chcielibyśmy, by nasze prywatne dane były szczególnie poufne i niedostępne. Korzystając z możliwości całkowitej blokady dostępu do wybranego dysku twardego możemy ochronić swoje dane przed dostępem innych użytkowników.

Przed modyfikacją w rejestrze warto wykonać najpierw kopię zapasową, by w razie potrzeby móc przywrócić pierwotny stan systemu.
W celu dokonania blokady dostępu do dysku należy wykonać następujące kroki:

1. Z menu Start wybieramy opcję Uruchom i wpisujemy polecenie regedit. Szukamy klucza: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer.

2. Z zakładki Edycja wybieramy Nowy/Wartość DWORD. Wpisujemy nazwę NoViewOnDrive.

3. Następnie wybieramy wstawioną wartość prawym przyciskiem myszy, a  z menu podręcznego wybieramy opcję Modyfikuj.

4. W opcji Dane wartości wpisujemy oznaczenie dla dysku.

Oznaczenia dysków: A: 1, B: 2, C: 4, D: 8, E: 16, F: 32, G: 64, H: 128
regedit2