Konfiguracja limitów czasu dostepu do Internetu w Windows Vista

Windows Vista umożliwia konfigurację ustawień dotyczących czasu dostępu do Internetu np. w określonych godzinach. Pozwoli to skrócić dziecku pobyt przy komputerze, w przypadku zbyt długiego korzystania.

W celu ustawienia pory, w których dziecko może korzystać z komputera, należy przejść do aplikacji Panel sterowania, gdzie następnie w obszarze Ustawienia systemu Windows wybieramy opcję Limity czasu.
Na widoku siatki ustawiamy przedziały czasu, w których dziecko będzie mogło korzystać z komputera.
Godziny, gdzie korzystanie będzie dozwolone, mają kolor biały, godziny blokowania dostępu ? mają kolor niebieski.
Nasze dziecko nie będzie miało możliwości zalogować się w porach blokowanych, a jeśli jest zalogowane, gdy limit wygasa, zostanie wylogowane.