Jak ponumerować strony?

Jak ponumerować strony?

W zależności od tego gdzie chcemy mieć numerację np.: na górze to włączamy nagłówek, jeśli na dole to włączamy stopkę. Wstaw->Nagłówek->domyślnie lub Wstaw->Stopka->domyślnie
Jeśli mamy nagłówek lub stopkę wstawiamy numerację stron: Wstaw->Pola->Numer Strony. Aby usunąć numerację z pierwszej strony dokumentu musimy wybrać odpowiedni styl. Włączamy okno styli (skrót F11) lub Format->Style i formatowanie. Tam na samej górze wybieramy ikonkę kartki z zagiętym rogiem (Style Strony), klikamy w miejscu gdzie chcemy zlikwidować istniejącą już numerację (Zazwyczaj na nagłówek lub stopkę) i dwuklikiem wybieramy styl „Pierwsza Strona”.

Elektroniczna waga samochodowa Kersh