Jak zmienić układ strony?

Jak zmienić układ strony?

Jeśli chcemy zmienić orientację wszystkich stron, musimy wejść w menu Format->strona. Następnie zmieniamy przycisk opcji Orientacja na Pozioma. Jeśli chcemy zmienić orientację pojedynczych stron wybieramy menu Wstaw->Podział ręczny, a następnie w oknie Wstaw podział: Typ: Podział strony, Styl: Pozioma. Pierwsza strona jest pionowa, reszta jest pozioma. Jeśli chcemy, aby za którąś stroną poziomą znów była pionowa, postępujemy tak samo, lecz zmieniamy przycisk opcji Styl: Pierwsza strona.

Więcej informacji na porady komputerowe bezplatne-programy.pl