Jak ustawić układ stron do druku dwustronnego?

Jak ustawić układ stron do druku dwustronnego w OpenOffice?

W tym celu należy w ustawieniach stylu strony przejść do zakładki Strona i w polu Ustawienia układu wybrać Odbicie lustrzane. Wtedy pierwsza strona będzie stroną prawą, a następne będą na zmianę lewe albo prawe. Ustawienie to jednak dotyczy wyłącznie marginesów, a my musimy sobie samodzielnie przygotować odpowiednie style. W tym celu wybieramy w zakładce Style, a następnie formatowanie styl dla strony prawej (np. z większym lewym marginesem do zszycia), a następnie dla strony lewej (z większym marginesem prawym): Style strony => Nowy… wpisujemy wybraną nazwę i ustawiamy w następnych polach i zakładkach odpowiednie parametry. Jako następny styl strony dla strony lewej określamy ten dla strony prawej, i na odwrót. Kursor musi znajdować się na pierwszej stronie i wybieramy styl, który wybraliśmy dla strony prawej. Wszystkie następne strony powinny poukładać się automatycznie, w lewą i w prawą stronę.