Jak wstawić ramkę?

Jak wstawić ramkę w OpenOffice?

Uruchamiamy OpenOffice, a następnie z menu Wstaw, wybieramy Ramka. Wyświetli się okienko, w którym definiujemy rozmiar szerokość i wysokość, Pozycję- pionową lub poziomą, a w górnym prawym okienku możemy zobaczyć podgląd wprowadzanych zmian. W kolejnych zakładkach możemy ustawić np. rozmieszczenie linii, jej styl, kolor. Możemy wstawić hiperłącze oraz ustawić liczbę kolumn.