Jak usunąć wirusa komputerowego?

Te informacje dotyczą programów Windows Internet Explorer 7 i Windows Internet Explorer 8.

Poniżej przedstawiono kilka kwestii dotyczących usuwania wirusa komputerowego, o których warto pamiętać:

Zawsze korzystaj z aktualnego programu antywirusowego. Jeśli na komputerze jest już zainstalowany program antywirusowy, należy korzystać z jego aktualnej wersji. W związku z tym, że wciąż powstają nowe wirusy, większość programów antywirusowych jest często aktualizowana. Sprawdź w dokumentacji programu antywirusowego lub w witrynie sieci Web jego producenta, jak otrzymywać aktualizacje. Niektóre wirusy blokują popularne witryny antywirusowe, co uniemożliwia przejście do tej witryny i pobranie aktualizacji programu antywirusowego. W takim przypadku sprawdź, czy dostawca programu antywirusowego udostępnia dysk, którego można użyć do zainstalowania najnowszych aktualizacji. Może być dostępna opcja utworzenia takiego dysku na innym, niezainfekowanym komputerze (na przykład na komputerze znajomego).

Użyj skanera online. Jeśli oprogramowanie antywirusowe nie jest zainstalowane, odwiedź witrynę dostawców oprogramowania z zakresu zabezpieczeń dla systemu Windows Vista, aby uzyskać więcej informacji na temat bezpieczeństwa i ochrony przed wirusami. W niektórych witrynach partnerów są dostępne bezpłatne skanery online, które przeszukają komputer pod kątem występowania najnowszych wirusów. Takie skanery nie zapewnią ochrony przed zainfekowaniem wirusem, ale mogą pomóc w znalezieniu wirusów obecnych na komputerze oraz w ich usunięciu.

Pobierz program Microsoft Safety Scanner. Firma Microsoft udostępnia program Microsoft Safety Scanner. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź witrynę programu Microsoft Safety Scanner w sieci Web.

Powstrzymaj rozprzestrzenianie się wirusa. Wirusy są często projektowane tak, aby przejmowały kontrolę nad komputerem i wysyłały swoje kopie z zainfekowanego komputera na inne komputery. Zwykle objawem takiego zachowania jest spowolnienie działania komputera oraz częstsze niż zwykle uzyskiwanie przez komputer dostępu do sieci. Jeśli tak się dzieje, należy rozłączyć się z Internetem i siecią (jeśli jest podłączona). Jeśli połączenie z Internetem jest fizyczne, odłącz kabel sieciowy lub telefoniczny od komputera. Jeśli na komputerze przenośnym połączenie z Internetem jest bezprzewodowe, wyłącz kartę sieci bezprzewodowej komputera (ustawiając przełącznik w pozycji wyłączonej lub wyjmując kartę sieci bezprzewodowej). Po rozłączeniu komputera z Internetem uruchom oprogramowanie antywirusowe (z dysku lub z komputera), aby usunąć wirusa.

Ręcznie usuń wirusy. Czasami wirusy należy usunąć ręcznie. Taki proces wymaga często umiejętności technicznych i powinien być wykonywany tylko przez tych użytkowników komputerów, którzy mają doświadczenie w pracy z rejestrem systemu Windows oraz którzy wiedzą, jak wyświetlać i usuwać pliki systemowe oraz pliki programów w systemie Windows.

Pierwszym krokiem jest zidentyfikowanie wirusa. Uruchom oprogramowanie antywirusowe, aby zidentyfikować nazwę wirusa. Jeśli nie masz programu antywirusowego lub jeśli program nie wykrył wirusa, wirusa można zidentyfikować, szukając wskazówek w jego zachowaniu. Zapisz tekst komunikatu wyświetlanego przez wirusa lub, w przypadku otrzymania wirusa za pośrednictwem poczty e-mail, zapisz temat albo nazwę pliku załączonego do wiadomości. Przeszukaj witrynę sieci Web dostawcy programu antywirusowego pod kątem zapisanych informacji, aby spróbować znaleźć nazwę wirusa oraz instrukcje umożliwiające jego usunięcie.

Gotowe. Wirus został usunięty. Co teraz? Jeśli wirus został usunięty, konieczna może być ponowna instalacja oprogramowania lub odzyskanie utraconych informacji. Regularne wykonywanie kopii zapasowych może znacznie ułatwić likwidowanie skutków ataku wirusa. Jeśli kopie zapasowe nie były wykonywane, zacznij wykonywać je od teraz.