Jak zrobić rozwijaną listę w MS Excel?

Istnieje możliwość ułatwienia sobie wprowadzania danych w programie Excel, poprzez utworzenie listy rozwijaną odpowiednich wpisów i tym samym ograniczenia możliwości wprowadzenia informacji do określonych komórek jedynie do pewnych dozwolonych wartości.

Aby stworzyć rozwijaną listę należy otworzyć arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel i kliknąć na polecenie Poprawność danych w pasku Dane.  Aby utworzyć listę prawidłowych wpisów listy rozwijanej, wprowadzamy wpisy w jednym wierszu lub kolumnie bez pustych komórek.

Następnie w  polu  Dozwolone wybieramy pozycję Lista.

W ostatnim etapie w opcji Źródło zaznaczamy obszar z listą źródłową.

Jeśli lista znajduje się w bieżącym arkuszu, wprowadamy odwołanie do listy w polu Źródło lub kliknij pole Źródło i zaznacz listę w bieżącym arkuszu kalkulacyjnym w celu automatycznego wprowadzenia odwołania.

Szerokość listy rozwijanej zależy od szerokości komórki z formułą sprawdzania poprawności danych. Może być konieczne dostosowanie szerokości tej komórki, aby uniknąć obcinania prawidłowych wpisów, których szerokość jest większa niż szerokość listy rozwijanej.