P2P legalne w UE?

Kilka dni temu Parlament Europejski przyjął dyrektywę dotyczącą ochrony praw autorskich, dopuszczającą ściąganie plików z sieci P2P! W myśl owej dyrektywy, karane mają być tylko te działania, które służą osiągnianiu zysku – głównie chodzi o sprzedaż ściągniętych plików. Ale nawet w takiej sytuacji, deputowani sugerują indywidulane rozpatrzenie sprawy przed zastosowaniem jakichkolwiek sankcji.
Pomimo tego, iż dyrektywa zaleca określone sposoby postępowania sądów i organów ścigania (np. wgląd w akta finansowe może nastąpić jedynie w obecności podejrzanego), to należy pamietać, że dyrektywa PE nie jest żadnym nakazem, a jedynie sugestią, w jakim kierunku powinny iść zmiany w prawie krajów członkowskich.
Póki co, Polska jeszcze nie jest członkiem UE, ale i po 1.05.2004 nie ma co się spodziewać aby nastąpiły jakieś szybkie i gwałtowne zmiany w przepisach dotyczących własności intelektulnej.

[źródło: Komputer ¦wiat]