Skróty bez strzałek

Wszyscy użytkownicy systemu Windows wiedzą, iż tworząc skrót na pulpicie, jego nieodłącznym elementem jest mała strzałka umieszczona w lewym dolnym rogu.
Aby usunąć ten element z ikon skrótów, konieczna jest modyfikacja rejestru systemowego.
Klikamy na przycisk "Start", następnie "Uruchom" i w oknie które się otworzy wpisujemy REGEDIT, i zatwierdzamy to przyciskiem "OK".
W oknie rejestru otwieramy klucz "HKEY_CLASSES_ROOT", następnie znajdujemy "lnkfile" i otwieramy w ten sam sposób – w prawej części okna edytora widzimy zawartość tego klucza.
Prawym przyciskiem myszy klikamy na znajdującą się w prawym oknie wartość "IsShortcut" i z menu które się otworzy wybieramy polecenie "Usuń".
Kolejnym krokiem jest modyfikacja znajdującego się również w "HKEY_CLASSES_ROOT klucza "piffile". Po wyświetleniu w prawym oknie jego zawartości odnajdujemy wartość "IsShortcut" i postępujemy analogicznie jak to zostało opisane powyżej.
Na tym kończy się modyfikacja, aby zmiany zostały zastosowane, konieczny jest restart systemu. Po ponownym uruchomieniu nasze ikony na pilpicie zostaną pozbawione strzałek.

Zanim dokonamy jakichkolwiek zmian w rejestrze należy stworzyć jego kopię zapasową, gdyż popełnienie błędu podczas modyfikacji spowodować może niestabilne działanie systemu.
Po otwarciu okna edytora rejestru, klikamy na "Rejestr", a następnie wybieramy polecenie "Eksportuj", wpisujemy jako nazwę pliku np. datę modyfikacji i wybieramy polecenie "Zapisz"