Jak dodać utwory do playlisty?

Uruchamiamy program Foobar, a następnie w głównym oknie programu klikamy File, a następnie Add files, folder, location (Ctrl+U), w zależnośći od tego, co chcemy dodać. Czekamy chwilkę aż program załaduje całą playlistę. Utwory do playlisty zostały pomyślnie zaimportowane.

Dodaj komentarz