Skype oraz rozmowy z wykorzystaniem 3G dla iPhona

Komunikator Skype w wersji dla iPhone doczekał się dodania obsługi połącze? 3G. W/g informacji z blogu Skypa do ko?ca bieżącego roku nie będą pobierane opłaty za połączenia Skype – Skype (oczywiście poprzez połączenie 3G). Ponadto poprawiono jakość połącze?. Więcej informacji pod TYM linkiem.