Jak konwertować dokumenty do formatu PDF?

Aby dowolny dokument poddać konwersji do formatu PDF należy otworzyć dokument, który ma zostać poddany konwersji do formatu PDF za pomocą np. narzędzia Open Office bądź pakietu biurowego Microsoft. . W dokumencie wybieramy Plik,a następnie Drukuj. Jako drukarkę wybieramy Pdf Creator. Następnie zatwierdzamy wykonanie wydruku. Otwiera się okno PDFCreator. Wystarczy wcisnąć przycisk Zapisz i wskazać folder docelowy pliku. Mamy tu również możliwość wybrania formatu docelowego pliku. Poza domyślnym formatem PDF, możemy stworzyć plik graficzny JPG PNG i Tiff oraz plik PDF z zabezpieczeniem treści PDF/A 2b. Dwie ostatnie pozycje menu określają jakość grafiki jaka ma zostać zastosowana w tworzonym pliku PDF.
Więcej informacji na forum komputerowe haker.com.pl

Dodaj komentarz