Jak edytować pliki PDF?

Jak edytować pliki PDF?

Uruchamiamy program Foxit Reader , a następnie w celu edycji plików PDF wybieramy opcję Tools, a następnie klikamy na opcję Snapshot, która przełącza program na narzędzie pozwalające kopiować zaznaczony fragment dokumentu PDF i zapisuje go do systemowego schowka jako plik graficzny jpg. lub do edytora tekstu.

Elektroniczna waga samochodowa Kersh

Dodaj komentarz