Jak ustawić marginesy w Wordzie?

Podczas tworzenia pracy w Microsoft Word możemy modyfikować nasz tekst stosując mnóstwo dostępnych funkcji. Jedną z nich jest margines. Na marginesach można jednak umieszczać pewne elementy takie jak nagłówki, stopki oraz numery stron. Czasem musimy wstawić margines tylko po jednej stronie, chodź domyślne ustawienia programu umieszczają margines po jego obu stronach. Jak więc wstawić i zmienić układ marginesu?

SPOSÓB NR 1

Mając otworzony dokument , przechodzimy do menu Plik , gdzie  z listy wybieramy funkcję Ustawienia strony. W zakładce Marginesy dokonujemy  odpowiedniej korekty, a następnie kliknij w przycisk OK. Jednak, aby uzyskać pożądany efekt tym sposobem będziemy musieli powtórzyć tę czynność może nawet parę razy.

SPOSÓB NR 2

Ustawienie marginesu na odpowiednim widoku strony.  W tym celu należy w zakładce Widok ustawić Układ wydruku. Następnie ponownie wchodzimy w zakładkę  Widok  i wybieramy funkcję  Linijka. Ten sposób ręcznie przeprowadzimy tworzenie układu marginesu poprzez przeciągniecie myszki  w odpowiednie dla nas miejsce.