Jak stworzyć profil ustawień?

Standardowo w ffdshow został ustawiony profil default, który przechowuje aktualne ustawienia filtra ffdshow. Możemy stworzyć nowy zestaw poprzez wybranie polecenia New.
Mały trójkącik z prawej pozwala nam wybrać, czy nowy profil będzie bazował na profilu standardowym, aktualnym, czy jakimś innym zapisanym w pliku. Możemy się przełączać między profilami. Warto wiedzieć, że profile nie zapisują ustawień innych niż ustawienia obrazu. Ciekawą opcją jest Preset autoloading conditions, który pozwala ustalić warunki przy jakich zostanie automatycznie załadowany aktualnie wybrany profil.