Odzyskiwanie danych z kopii zapasowej w Windows XP

W dzisiejszych poradach pokazujemy jak za pomocą kopii zapasowej systemu Windows XP w prosty sposób przywrócić utracone pliki.

W celu przywrócenia utraconych danych i ustawień zapisanych wcześniej w kopii zapasowej należy:

1. Uruchomiamy kreatora kopii zapasowej poprzez Start/Wszystkie programy/Akcesoria/Narzędzia systemowe/Kopia zapasowa.
2. Wybieramy polecenie Przywróć pliki i ustawienia i naciskamy Dalej.
3. Klikamy przycisk Przeglądaj, a następnie znajdujemy miejsce zapisania kopii zapasowej (na dysku twardym lub płycie CD/DVD). Kolejnym krokiem jest wybranie utraconych plików, jakie mają zostać przywrócone i naciskamy Dalej.
4. Następnie system przedstawi wszelkie zgromadzone informacje.
5. W celu odtworzenia danych wybieramy Zakończ.

odzysk