Generowanie skomplikowanych haseł

Chcąc szybko stworzyć odpowiednio skomplikowane hasło , które składałoby się z ciągu przypadkowych znaków, możemy skorzystać z określonego do tego zadania programu.

Pomoże nam w tym program Random Password Generator generuje hasła, który służy do generowania haseł o różnej długości z wykorzystaniem liter, cyfr i znaków specjalnych. Układ znaków w haśle jest generowany losowo.

W programie możemy ustalić ile znaków ma być w haśle (od 1 do …200, 500 i więcej, tylko w jakim celu?)
oraz czy mają być liczby, małe litery, duże litery, znaki specjalne – wszystkie z wymienionych lub kombinacja np.: hasło złożone z dużych liter i znaków specjalnych. Dzięki programowi możemy się przyjrzeć jak powinny być skonstruowane bezpieczne hasła. Hasło ponadto powinno mieć około 7-1o znaków.

Obsługa programu sprowadza się zaledwie do wyboru kilku opcji i polecenia generowania hasła.