Bezpieczne korzystanie z hotspotów

Sieci bezprzewodowe tzw. hotspoty choć oferują użytkownikom bezpłatny Internet, to wystawiają również na niebezpieczne zagrożenia jakim jest nie szyfrowanie transmisji danych, którą cyberprzestępcy łatwo mogą przechwycić i odczytać.

Aby temu zapobiec należy zainstalować program  HotSpot Shield , który tworzy po zainstalowaniu wirtualny tunel, przez który programy korzystające z Internetu (przeglądarka stron WWW, program pocztowy, komunikator, itp.) przesyłają swoje dane.

Wbudowana w opcje programu technologia VPN (Virtual Private Network, czyli wirtualna sieć prywatna) pozwala na szyfrowanie wychodzących z komputera informacji, tym samym uniemożliwiając przychwycenie ich przez osoby z zewnątrz.

Po zakończeniu instalacji program  umieszcza swoją ikonę w zasobniku systemowym. Klikającj prawym przyciskiem myszy możemy włączyć/wyłączyć system zabezpieczeń lub wyświetlić dodatkowych informacji.