Jak spakować pliki WinRARem?

WinRAR to bardzo popularny program do kompresji plików. Mimo, że program obsługuje tylko dwa rodzaje archiwów podczas kompresowania, to wypakowywanie możliwe jest w 14 archiwalnych formatach. Oprócz RAR i ZIP, są to CAB, ARJ, LZH, TAR, GZ, ACE, UUE, BZ2, JAR, ISO, 7Z i Z archiwa.

Przedstawiamy krok po kroku jak z niego korzystać.

Po pierwsze, aby rozpocząć prace z programem należy zainstalować program WinRar.

Następnie, przy uyciu myszki i klawisza CTRL lub SHIFT zaznacz pliki, które chcesz skompresować. Klawisz CTRL pomoże zaznaczyć kilka pojedynczych plików w jednym folderze. SHIFT służy do zaznaczania większej ilości plików.

WinRAR ściągnij

W kolejnym etapie prawym przyciskiem myszki klikamy w zaznaczone pliki, aby pojawiło się menu. Zaznacz opcję 'Add to Archive’. Ukaże się okno menu WinRAR.

Wpisz nazwę dla kompresowanych plików w sekcji 'Archive name’, którą znajdują się w zakładkach paska. Ważne, aby nazwa różniła się od pozostałych we wskazanej lokalizacji. Następnie wybierz OK. Teraz program rozpoczyna kompresję plików i zapisze je w tym samym folderze, w którym znajduje się oryginalny plik.

Istnieje również inna  możliwość – wypakowanie skompresowanych plików w formacie RAR lub ZIP.

Przy użyciu myszki zaznacz pliki, które wymagają rozpakowania.

Aby rozpocząć rozpakowywanie należy prawy przyciskiem myszy kliknąć w wybrany plik, żeby wyświetliło się menu. Następnie wybieramy opcję 'Extract files’. Pojawi się okno programu WinRAR. W 'Destination path’ zaznacz, w którym folderze ma być rozpakowany plik. Nie zmieniaj jednak folderu docelowego, jeśli chcesz, aby plik został rozpakowany w tym samym folderze, w którym znajduje się dany plik.Po zakończeniu wypełniania wymaganych pól kliknij 'Ok’. Rozpocznie się wypakowywanie pliku RAR lub ZIP.