Poprawienie luk w Windows

Rozprzestrzeniające się wirusy i robaki w zastraszającym tempie potrafią odnaleźć w naszych systemach operacyjnych niezabezpieczone luki, do których również należą otwarte porty. Istnieje jednak rozwiązanie, które sprawi, że przenikające insekty zostaną zablokowane w drodze do istniejącej luki.

Warto więc skorzystać z narzędzia jakim jest Windows Worms Doors Cleaner. Aplikacja jest prosta, a co najważniejsze bezpłatna i nie wymagająca instalacji.

Narzędzie umożliwia blokowanie wybranych portów i usług często wykorzystywanych przez złośliwe oprogramowanie do rozprzestrzeniania się. Program pozwala włączyć/wyłączyć dane usługi badź porty: DCOM RPC (nasłuch na port 135), RPC Locator (port 445), NetBIOS (porty 137/138/139), UPNP (port 5000), Messenger service (korzystający z portów RPC/NetBIOS), WebDAV na IIS server (port 80), SQL Server 2000 (port 1434).

Windows-Worms-Doors-Cleaner_1

Czerwone symbole sygnalizują otwarte porty, w celu ich zamknięcia należy klikać przyciski Close lub Disable. Następnie, w wyskakujących oknach należy wybrać OK lub Yes. Na koniec wykonanego procesu należy ponownie uruchomić komputer.