Jak połączyć się z serwerem FTP?

Jak połączyć się z serwerem FTP? Jak zalogować się na serwer FTP?
Uruchamiamy program WinSCP, po czym zaznaczamy pole Opcje zaawansowane. W kategorii SSH ustawiamy używanie protokołu SSH w wersji 2. W polu SSH wybieramy pozycję Uwierzytelnianie, a następnie Spróbuj uwierzytelniania z 'interakcją-z-klawiatury’ (SSH2). Przechodzimy do kategorii Sesja. Przed przystąpieniem do wypełniania pól logujemy się do panelu Mineserv.eu i wybieramy zakładkę Pliki, a następnie dostęp do FTP. W miejscu Nazwa hosta wpisujemy podaną w powyższym panelu nazwę, a w polu Nazwa użytkownika podajemy login swojego konta. Jako Numer portu wybieramy 21, po czym łączymy się z serwerem klikając przycisk Logowanie. W przypadku, gdy łączymy się z serwerem łączymy się po raz pierwszy, to musimy potwierdzić akceptację klucza serwera klikając przycisk Tak w pojawiającym się oknie. Wyświetli się okienko, w którym podajemy hasło do swojego konta i przechodzimy dalej klikając przycisk OK. Po pomyślnym wykonaniu powyższych czynności pojawi się okno, w którym jednocześnie otrzymamy dostęp do zawartości dysku lokalnego komputera, jak i do swojego konta na serwerze. W celu przekopiowania pliku wystarczy go zaznaczyć w jednej z lokacji i przeciągnąć przy pomocy myszki do sąsiedniej. Więcej informacji na forum komputerowe haker.com.pl

Dodaj komentarz