Excel – Jak usunąć puste wiersze?

Istnieje niekiedy możliwość, że mamy arkusz kalkulacyjny, w którym dane porozdzielane są pustymi wierszami. Jak więc szybko usunąć te niepotrzebne wiersze?

Pierwszy sposób

W pierwszym etapie musimy znaczyć cały obszar danych i włączyć autofiltr: Dane\Filtruj.Klikamy strzałkę w nagłówku danych i pozostawiamy pole: Puste.Zaznaczamy puste wiersze i usuwamy.
Drugi sposób
Zaznaczamy cały rejestr razem z wierszem nagłówka i wciskamy klawisz funkcyjny F5. W wyświetlonym oknie klikamy Specjalnie i zaznaczamy opcję Puste. Zatwierdzamy, klikając OK, a puste wiersze zostaną podświetlone.
Klikamy jeden z nich prawym przyciskiem myszy i z menu podręcznego wybieramy polecenie Usuń, a kolejno Cały wiersz. Zatwierdzamy OK.