Combofix – skaner antywirusowy

Combofix ? program komputerowy, skaner poszukujący znane szkodliwe pliki oraz infekcje komputerowe, tworząc przy tym log. Został napisany przez sUBs’a i jest przeznaczony na platformę Windows.

Szczegółowy sposób użycia programu jest dostępny (również w języku polskim) na stronie programu. ComboFix to ingerencyjny mechanizm dezynfekcji. Dlatego nie zaleca się go używania niedoświadczonym użytkownikom, bez nadzoru.

Główne kroki w celu przygotowania i uruchomienia programu:

  1. wyłączenie kolidujących programów (programów antywirusowych i emulatorów napędów)
  2. uruchomienie programu
  3. automatyczna aktualizacja
  4. automatyczne utworzenie punktu przywracania systemu i kopii rejestru Windows
  5. ewentualna instalacja Konsoli Odzyskiwania (tylko systemy Windows 2000/2003/XP)
  6. procedura skanująca
  7. przygotowanie i zapisanie logu w katalogu głównym partycji systemowej

Możliwe jest również wykonanie skryptu do programu kasującego foldery, pliki, sterydy usługi oraz wpisy w rejestrze.

Po użyciu programu mogą wystąpić poniższe problemy:

  • nieprzywrócenie połączenia z internetem
  • dezaktywacja autoodtwarzania dysków (należy rozważyć pozostawienie, co zwiększa bezpieczeństwo systemu)
  • usunięcie FlashGet