Jak wyjustować tekst w Wordzie?

W dzisiejszym artykule zajmiemy się opcją justowania tekstu w programie Microsoft Word. Tekst wyjustowany, czyli obustronnie wyrównany spotykany jest bardzo często w książkach oraz rozmaitych pismach. W tym przypadku zarówno prawy jak i lewy brzeg tekstu pozostają równe.

Poniżej przedstawiamy metodę na wyrównanie tekstu na cztery najbardziej typowe sposoby:

W pierwszej kolejności otwieramy dokument Word. Następnie zaznaczamy cały tekst, który utworzyliśmy ( szybsza opcja zaznaczenia całego dokumentu to naciśnięcie kombinacji klawiszy Ctrl-A), a następnie w pasku Narzędzia w zakładce Akapit wybieramy typ wyrównania, który zastosujemy  (do lewej, wyśrodkowany, do prawej, justowanie obustronne).

Istnieją również skróty klawiszowe :
Ctrl+L – wyrównanie tekstu do lewej strony
Ctrl+R –  wyrównanie tekstu do prawej strony
Ctrl+E – wyśrodkowanie tekstu
Ctrl+J –  wyrównanie do obu krawędzi.