Zdalny dostęp do komputera

Użytkując Pulpit zdalny w Windows, możemy spotkać się z  częstym problemem dotyczącym braku działania pomiędzy wersjami tego systemu. Dobrym rozwiązaniem w takich sytuacjach jest instalacja odpowiedniej aplikacji, która połączenie komputerów z rozmaitymi systemami operacyjnymi. W dzisiejszym artykule przyjrzymy się działaniu właśnie takiej aplikacji jaką jest  TeamViewer.

Podczas instalacji programu TeamViewer należy pamiętać, aby pobrać go na wszystkie komputery, pomiędzy którymi będziemy się łączyć. Następnie wyświetli się okno, wskazujące po lewej stronie Twój identyfikator (numer ID) i hasło. Numer ID jest na stałe przyporządkowany użytkownikowi, hasło zaś domyślnie zmienia się za każdym razem, kiedy program się uruchamia.

Przestawiamy sposób na uzyskanie stałego zdalnego dostępu do komputera.
1. Klikamy niebieskie łącze Konfiguracja ustawień nienadzorowanego dostęp.

2. Pojawi się kreator dostępu – klikamy Dalej. W kolejnym oknie widnieje pole z nazwą Twojego komputera,  poniżej puste pola Hasło i Potwierdź hasło. Wpisujemy wybrane hasło, do połączenia z tym komputerem.Wybieramy Dalej , a następnie wyświetli się okno, w którym musimy utworzyć konto w programie TeamViewer.

3. Zaznaczamy funkcję W tej chwili nie chcę tworzyć konta w programie TeamViewer i kolejno klikamy Dalej.

4. W kolejnym oknie dialogowym ukaże się Twój identyfikator (numer ID wcześniej nadany przez program). Klikamy Zakończ.

Od teraz łącząc się z tym komputerem, możemy używać wcześniej podanego  hasła. Ten proces należy powtórzyć we wszystkich komputerach, które chcemy, by się pomiędzy sobą łączyły.

Sposób na połączenie zdalne z innym komputerem.

1.W polu Identyfikator partnera wpisz ID komputera, do którego chcemy uzyskać dostęp. Następnie wybieramy opcję Połącz z partnerem na dole okna.

2. Otworzy się okno Uwierzytelnianie TeamViewer, gdzie w polu Hasło wpisujemy hasło komputera, z którym będziemy się łączyć. Klikamy Zaloguj się.

3. Główne okno TeamViewera zostanie zminimalizowane i pojawi się większe z widokiem pulpitu komputera, z którym się połączyliśmy.

Od teraz mamy możliwość obserwacji, co się dzieje na jego ekranie oraz możemy ingerować w jego działanie.