Jak zrobić baner na stronę?

Jeśli posiadamy stronę internetową, a nie potrafimy jej w odpowiedni sposób rozreklamować,  idealnym rozwiązaniem będzie stworzenie ciekawego baneru, który przy­cią­gnie swoim wyglądem użytkowników. 

Tworząc nasz baner reklamowy będziemy używać programu Alligator Flash Designer

Gdy już zainstalujemy program, uruchamiamy go i wybieramy opcję Pusty projekt Flash. W kolejnym kroku wybieramy opcję Ramka , a następnie Rozmiar ramki, ustawiając tym samym rozmiar naszego tworzonego banera, najlepiej, aby pasował do układu naszej strony.

Kolejno wstawiamy  dwie dodatkowe ramki, w taki sposób , aby baner zmieniał wygląd co 3 sekundy. Na każdej ramce dodajmy różny tekst oraz zdjęcia. Możemy wstawić oryginalną czcionkę, kolor co nam się podoba, należy pamiętać aby efekt końcowy przejrzysty, a tło najlepiej jasne.

Wskazówka!

Odpowiednia treść tre­ści zwięk­sza siłę przy­cią­ga­jącą i pozwala uzy­skać lep­sze rezultaty. Kluczem jest wybić się ponad poziom, przy­cią­gnąć wzrok i zdo­być klik. Postaraj się dodać takie zdjęcia, które natychmiast przyciągają wzrok, na przykład jakieś błyskotki lub ciało. Klikalność w ban­ner zwięk­szają tzw. ?bodźce pro­mo­cyjne? ? np. dar­mowe próbki, rabaty lub gra­ti­sowa wysyłka.