Niedrukujące sie znaki w Wordzie

Pracując z programem Microsoft Word często oddzielamy wyrazy i wiersze za pomocą klawisza spacji podczas pisania tekstu. Istnieje sposób na pozbycie się tego nawyku poprzez włączenie wyświetlania tzw. niedrukujących się znaków.

Otwieramy nasz dokument  i wybieramy widoczną na pasku narzędziowym ikonkę (1)

Ukazują się nowe znaki:
odwrócone P z podwójną nóżką – znak końca wiersza
kropka umieszczona na środku wiersza – znak spacji
strzałka w prawo – znak tabulatora
Dzięki wyświetlaniu znaków niedrukowanych szybko poprawimy nasz tekst, zamieniając w razie potrzeby znaki spacji na znaki końca wiersza lub znaki tabulacji.
Wskazówki:
Podczas pracy z edytorem tekstu używajmy klawisza ENTER zamiast SPACJA, jeśli chcemy utworzyć nowy akapit.
Klawisz Tab też może okazać się bardzo pożyteczny podczas edycji tekstu, zamiast popularnej spacji. Używamy go jeśli chcemy fragment zdania przenieść na prawą stronę.