Jak robić przypisy w Wordzie?

Wykorzystywanie przypisów w swoim pisemnej pracy to niemalże postawa, aby była konkretna i solidna. Przypisy wskazują  źródło pochodzenia danej informacji. Program Microsoft Word wykorzystuje dwa rodzaje przypisów. Przypisy dolne, zamieszcza się na dole strony, na której znajduje się tekst, którego dany przypis dotyczy np. komentarze lub dodatkowe informacje wyjaśniające. Drugi rodzaj to przypisy końcowe, które  znajdują się na końcu dokumentu i zawierają źródła, którego dotyczy dana praca. Jak więc wstawić dany przypis szybko i wygodnie – o tym w artykule.

Aby  wstawić przypisy dolne należy w pierwszej kolejności uruchomić Microsoft Word i wczytać dokument, który będziemy wykorzystywać do ich wstawiania.  Następnie zaznaczamy miejsce w dokumencie, w którym chcemy ulokować znacznik odwołania przypisu poprzez kliknięcie myszką za wyrazem/cytatem do którego zamieścimy znacznik).
Klikamy opcję Odwołania i w następnej kolejności przycisk Wstaw przypis dolny. W tym momencie kursor naszej myszki w sposób automatyczny zostanie przeniesiony na dół naszej strony, gdzie pojawi się linia oddzielająca tekst główny od tekstu przypisu oraz numer przypisu. Tu wpisujemy tekst.

Numeracja przypisów dolnych i górnych odbywa się automatycznie i a ich wygląd różni się od siebie.

Aby wstawić przypis końcowy należy postępować analogicznie do wstawiania przypisu dolnego. W ej sytuacji wybieramy w Menu opcję Wstaw i klikamy Odwołania , a następnie Wstaw przypis końcowy.
Kursor zostanie umieszczony na końcu dokumentu, gdzie nasz program automatycznie wstawi linię oddzielającą tekst od przypisów końcowych oraz umieści pierwszy identyfikator. Przypisy końcowe numerowane są domyślnie cyframi rzymskimi. Aby powrócić do miejsca, w którym wstawiłeś przypis, kliknij dwukrotnie cyfrę oznaczającą dany przypis.

Ciekawostka : Jeśli chcesz szybko dodać przypis dolny wciśnij ALT+CTRL+F. Przypis końcowy to ALT+CTRL+D.