Jak rozpakować plik ZIP?

Jak rozpakować plik ZIP?
Skompresowane pliki zajmują mniej miejsca i mogą być przesyłane do innych komputerów szybciej niż pliki nieskompresowane. W celu wypakowania pliku ZIP należy najpierw uruchomić program WinRAR, a następnie przy użyciu myszki zaznaczyć pliki z odpowiedniego katalogu na dysku i kliknąć go dwukrotnie. W kolejnym etapie zaznaczamy plik, a następnie, aby go rozpakować klikamy na opcję Wypakuj do. W wyniku tego otworzy się nowe okno Ścieżka i opcje wypakowywania. Podczas procesu wypakowywania wyświetlone będzie okno pokazujące postęp operacji. Gdy będziemy chcieli przerwać proces wypakowywania wybieramy opcję Anuluj w oknie poleceń. Z kolei opcja Praca w tle, umożliwi zminimalizowanie okna programu WinRAR. Jeśli rozpakowanie zostanie ukończone bez błędów, WinRAR powróci do głównego okna, w przypadku błędu wyświetlone zostanie okno diagnostyczne, zawierające informację, że plik jest uszkodzony lub niekompletny.