Jak archiwizować pliki?

Jak archiwizować pliki za pomocą programu WinRAR?

Pierwszym krokiem jak należy wykonać to uruchomić program WinRAR poprzez dwukrotne kliknięcie na ikonie programu.
Program wyświetli listę plików i folderów w bieżącym folderze. Teraz musimy wybrać folder z plikami do zarchiwizowania. Następnie należy zaznaczyć pliki i foldery do archiwizacji za pomocą kombinacji klawiszy Shift + klawisze strzałek lub myszki i kliknąć Dodaj na górze okna programu WinRAR, a następnie wybrać polecenie Dodaj pliki do archiwum w menu poleceń. Następnym krokiem jest wybranie nazwy archiwum w oknie dialogowym lub akceptacja nazwy domyślnej. W oknie dialogowym mamy również możliwość wyboru formatu archiwum (RAR lub ZIP), poziomu kompresji, rozmiaru woluminu i wielu innych parametrów. Zatwierdzamy OK., aby utworzyć archiwum.

W tym momencie uruchamia się okno z procesem , gdzie w każdej chwili możemy zatrzymać proces kompresji poprzez wybranie opcji Anuluj w oknie poleceń bądź zminimalizowania programu WinRAR, klikając przycisk Pracuj w tle. Po zakończeniu kompresji okno poleceń zniknie testosteron a nowo utworzone archiwum stanie się domyślnie wybranym plikiem.
W programie WinRAR mamy możliwość dodania plików do już utworzonego archiwum RAR za pomocą metody przeciągnij i upuść. W tym celu zaznaczamy żądane archiwum w oknie WinRAR i klikamy Enter (lub dwukrotnie) na jego ikonę. Program dokona odczytu archiwum i wyświetli jego zawartość. W ostatnim etapie możemy dodać pliki do archiwum przeciągając je z innego programu i upuszczenia do programu WinRAR.