Jak rozpakować pliki?

Jak rozpakować pliki używając programu WinRAR?

W pierwszej kolejności otwieramy plik za pomocą programu WinRAR przy użyciu metody przeciągnij i upuść i przenosimy ikonę archiwum na ikonę lub do okna programu WinRAR. Ważne, by najpierw sprawdzić czy program WinRAR nie wyświetla plików znajdujących się w innym archiwum, inaczej upuszczone archiwum zostanie dodane do aktualnie wyświetlanego;
Gdy mamy już otworzone archiwum w programie WinRAR zostanie wyświetlona jego zawartość. Następnie zaznaczamy pliki i foldery, które mają zostać wypakowane. W tym celu można zastosować kombinację klawiszy Shift i klawiszy strzałek lub Shift i lewego przycisku myszy.

W chwili zaznaczenia wybranych plików/pliku należy użyć przycisku Wypakuj do , który znajduje się w górnej części okienka programu.
Rozpocznie się rozpakowywanie plików, a wyświetlane okno procesu będzie przedstawiać postęp operacji hormon wzrostu w tabletkach. Gdy będziemy chcieli przerwać proces wypakowywania wybieramy opcję Anuluj w oknie poleceń. Z kolei opcja Praca w tle, umożliwi zminimalizowanie okna programu WinRAR. Zakończony pomyślnie proces rozpakowania sprawi, że program WinRAR powróci do głównego okna, w innej sytuacji np. wystąpienia błędu wyświetlone zostanie okno diagnostyczne.