Jak rozpakować plik RAR?

Jak rozpakować plik RAR?
Pliki o rozszerzeniu RAR przechowują w postaci skompresowanej jeden lub kilka plików, dzięki czemu na dysku lub serwerze zajmują one mniej miejsca. Aby rozpakować plik rar należy uruchomić program WinRAR , a następnie dokonać lokalizacji katalogu na dysku, w którym znajdują się pliki RAR i kliknąć go dwukrotnie. W kolejnym etapie zaznaczamy plik, a następnie, aby go rozpakować klikamy na opcję Wypakuj do. W wyniku tego otworzy się nowe okno Ścieżka i opcje wypakowywania. Podczas procesu wypakowywania wyświetlone będzie okno pokazujące postęp operacji. Gdy będziemy chcieli przerwać proces wypakowywania wybieramy opcję Anuluj w oknie poleceń. Z kolei opcja Praca w tle, umożliwi zminimalizowanie okna programu WinRAR metanabol. Jeśli rozpakowanie zostanie ukończone bez błędów, WinRAR powróci do głównego okna, w przypadku błędu wyświetlone zostanie okno diagnostyczne, zawierające informację, że plik jest uszkodzony lub niekompletny.