Test przeglądarek internetowych

NSS Labs przeprowadził badania dotyczące bezpiecze?stwa przeglądarek internetowych pod katem złosliwego oprogramowania typu „socially engineered malware”. W testach wzięto pod uwagę następujące przeglądarki:

* Apple Safari v4
* Google Chrome 2
* Microsoft Internet Explorer v8
* Mozilla Firefox v3
* Opera 10 Beta

Wyniki jakie uzyskano mogą zaskakiwać. IE8 wychwycił 81%, Mozilla Firefox 3 – 27%, Safari 4 – 21%, Google Chrome 2 – 7%. Opera 10 – 1%. Więcej informacji można uzyskać klikając ta ten link.