Matroska/Haali Media Splitter

Haali Media Splitter, autorstwa Mike’a Matsneva, to aplikacja (filtr DirectShow) umożliwiająca otwarcie powłoki kontenera multimedialnego Matroska (.mkv). W obecnej wersji program wspiera także inne, bardziej popularne kontenery, jak AVI, MP4, OGG/OGM, a także DVD MPEG-TS/PS. Niestety nie jest udostępniany ani na wolnej, ani na otwartej licencji 🙁
Sama Matroska [za Wikipedią] jest kontenerem multimedialnym, czyli formatem przechowywania obrazu lub dźwięku w jednym pliku (natomiast zawarte w środku video/dźwięk są zakodowane różnymi kodekami, czasami bardzo typowymi, jak np. XVid, a czasami mniej popularnymi – np. Vorbis Audio itd.). Pliki Matroska, co odróżnia je od najpopularniejszego obecnie kontenera AVI, mogą zawierać (obok ścieżek audio i wideo) m.in. wiele ścieżek napisów, wiele ścieżek dźwięku, także wielokanałowego, transport po sieci, menu (jak w DVD) itp. Projekt powstał w roku 2003 i jego celem jest stać się prawdziwym otwartym standardem dla plików multimedialnych.

Ostatnie zmiany

27/03/2010
New Features:
Added AC-3 in MP4 support

Fixed items:
Show error code in GDSMux when muxing is aborted
Accept more AAC media types in the muxer
Use correct timescales when processing MP4 edit lists
Scan the folder for more segments only if the file references external segments

Strona domowa Matroski | Strona domowa splitterka Haali
Licencja: Freeware (C) 2004-2009 Mike Matsnev /za darmo, bez dostępu do kodu/
Pobierz: Instalator
Matroska umożliwia:
* przesyłanie przez Internet (HTTP oraz RTP)
* szybkie przewijanie do wskazanego miejsca
* duże zdolności odzyskiwania uszkodzonych danych
* menu (analogiczne do tych na DVD)
* podział na rozdziały
* wybieralne strumienie napisów
* wybieralne strumienie audio
* załączanie plików (obrazki, pliki, napisy, czcionki itp.)
* dostępność modułów rozszerzających możliwości

Matroska jest projektem opartym na otwartych standardach.

Założyciele Matroski obrali następujące cele:
* stworzyć i udokumentować nowoczesny, elastyczny, niezależny od platformy format kontenerów audio/wideo
* ugruntować pozycje formatu Matroska jako alternatywy opartej na zasadzie open source dla istniejących kontenerów takich jak AVI, ASF, MOV, RM, MP4, MPG, OGM
* stworzyć zbiór narzędzi umożliwiających tworzenie, edycję oraz implementację plików Matroska na licencji GNU GPL
* stworzyć biblioteki i narzędzia dla programistów wykorzystujących format Matroska w swoich aplikacjach
* przygotować wsparcie sprzętowe dla plików Matroska w stacjonarnych urządzeniach następnej generacji, w kooperacji z producentami sprzętu
* przygotować i implementować biblioteki Matroska dla OpenBeOS MediaKit i GStreamer (w systemie Linux odpowiednik Microsoft DirectShow dla Windows)
* zaoferować gamę filtrów DirectShow umożliwiających odtwarzanie i tworzenie plików Matroska dla systemu operacyjnego Windows