Jak włączyć lektora?

Jak włączyć lektora?

Po zainstalowaniu i uruchomieniu AllPlayera przejdź do menu konfiguracyjnego programu. Z menu konfiguracyjnego wybierz zakładkę Ustawienia , a następnie Lektor. Do tego użyjemy syntezatora IVONA firmy IVO Software. Zaznacz Czytaj napisy za pomocą, a następnie IVONA. Przy pomocy przycisku Testuj Działanie Lektora, sprawdź czy funkcja lektora działa poprawnie. Jeżeli wszystko zostało skonfigurowane poprawnie powinieneś usłyszeć jak IVONA czyta testowy tekst. Zapisujemy zmiany i potwierdzamy całość przyciskiem Zapisz i Zamknij. Głośność lektora oraz szybkość czytania napisów możemy zmienić tylko z poziomu ALLPlayera.

Więcej info na porady komputerowe bezplatne-programy.pl