Jak wstawić hiperłącze?

Jak wstawić hiperłącze w OpenOffice?

Aby wstawić łącze do określonego dokumentu, otwórz dowolny dokument i wybierz kursorem myszy miejsce, w którym chcesz wstawić łącze. Funkcje wstawiania łączy możesz znaleźć na pasku funkcji jako ikona Okno hiperłącza. W oknie Hiperłącze zaznaczając pole wyboru Internet i wpisz poniżej adres URL strony WWW, do której chcesz wstawić łącze. W Dodatkowych ustawieniach w polu Tekst możesz wpisać nazwę łącza, która znajdzie się w wybranym przez Was dokumencie. W opcji Forma wybierz Tekst, a w Ramce wybierz rodzaj okna, w którym otworzysz obiekt (najlepiej zastosuj opcję _blank). W polu tekstowym Nazwa wpisz nazwę łącza, za pomocą której będziesz mogli odwołać się do makr i skryptów.