Jak tworzyć rysunek w OpenOffice Draw?

Jak tworzyć rysunek w OpenOffice Draw?

Aby utworzyć rysunek w programie pakietu Open Office, wybierz opcję Plik->Nowy->Rysunek. Narzędzia programu Draw umożliwiają tworzenie i modyfikację swobodnych oraz precyzyjnych linii, a także dwu- i trójwymiarowych kształtów. Narzędzia te są dostępne na pasku narzędzi Rysunek. Program umożliwia tworzenie trójwymiarowych obiektów (3D) poprzez przekształcenie dwuwymiarowych obiektów (2D). Wybierz obiekt 2D na rysunku. Prawym przyciskiem myszy kliknij obiekt, z menu kontekstowego wybierz polecenie Konwertuj, a następnie wybierz Na 3D lub Na obiekt obrotowy 3D.