"Rejestr Stron i Usług Niedozwolonych"

„Rejestr Stron i Usług Niedozwolonych” jest nowym pomysłem zaakceptowanym przez Radę Ministrów. Podstawą jest dodany zapis w ustawie Prawo telekomunikacyjne art. 179a. Rejestr takich stron będzie jawny oraz prowadzony przez prezesa UKE. Rejestr ma za zadanie „chronić społecze?stwo przed treściami szkodliwymi społecznie” i strona może tam się znaleźć na wniosek „podmiotu uprawnionego lub Służby Celnej”. Wykreślenie takiej strony z spisu można dokonać tylko na podstawie „dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do posiadanej strony internetowej lub oświadczenie o świadczeniu usługi”. Więcej informacji pod tym linkiem.