Pomiar jakości sygnału telefoni komórkowej

UKE przeprowadziła badania jakości sygnału GSM/1800 i UMTS pod kątem zrywania transmisji, niskiej jakości połączenia. Badania obejmowały operatorów takich jak:

1. Polkomtel – sieć Plus,
2. Polskiej Telefonii Cyfrowej – sieć ERA,
3. Polskiej Telefonii Komórkowej Centertel – sieć Orange,
4. P4 – sieć Play.

Pomiar był wykonany z samochodu który w/g informacji na stronie przejechał łącznie 74 km (w samej Warszawie) w godzinach 15 – 19. Docelowo pomiary będą opublikowanie też dla innych miast (Katowic, Olsztyna i ?odzi). Wyniki zamieszczono w postaci czytelnych map. Więcej informacji pod tym linkiem.