Jak zmienić interfejs w programie?

Jak zmienić wtyczkę w programie foobar?

Pobraną wtyczkę np. foo_ui_columns.dll kopiujemy do podkatalogu Components w katalogu głównym programu. Uruchamiamy foobar2000 i wybieramy z menu Preferences. W zakładce Display wybieramy Columns UI. Restartujemy foobar2000 . Ukazuje się zmieniony interfejs programu.

Dodaj komentarz