Wirus komputerowy

Wirus komputerowy jest bardzo prostym programem komputerowym. Powiela on się bez zgody użytkownika danego komputera. Wirusy komputerowe działają poprzez wykorzystywanie słabości zabezpieczeń systemu komputerowego, właściwości systemów, czy też niedoświadczenie i niedoinformowanie użytkownika. Warto również przyjrzeć się skutkom ubocznym wirusów komputerowych a są nimi między innymi: zarówno kasowanie, jak i niszczenie danych, niszczenie komputera, rozpowszechnianie spamu, ataki na serwery internetowe, wykradanie danych, np. haseł, numerów kart płatniczych, czy też nawet danych osobowych, wyłączanie się komputera, wyświetlanie się niechcianych napisów na monitorze, utrudnienie, a nawet uniemożliwienie pracy na danym urządzeniu, umożliwienie przejęcia kontroli osobie, która nie jest do tego upoważniona.

Wirusy można podzielić w sposób różnorodny. Przykładowym podziałem może być podział na: wirusy dyskowe, które infekują sektory startowe dyskietek, a także twardych dysków; wirusy plikowe infekujące pliki wykonywalne, makrowirusy, których kod składa się głównie z języka wysokiego poziomu. Można wyróżnić również bardziej zrozumiały podział dla kogoś, kto nie zajmuje się profesjonalnie wirusami komputerowymi. Mianowicie wirusy można dzielić również na: konie trojańskie ukrywające się w pozornie bezpiecznym oprogramowaniu i uruchamiają się wtedy, gdy dany użytkownik włącza program. Robaki, które są co co prawda małymi wirusami, jednak potrafią narobić wiele szkód i problemów, a do prawidłowego działania i funkcjonowania wcale nie potrzebują nosicielów. Zarówno do zabezpieczania się przed wirusami, a także do zwalczania ich i usuwania służy program antywirusowy.

Wirus komputerowy przenosi się najczęściej dzięki plikom, a co za tym idzie wymagana jest obecności systemu plików. Rozpowszechnia się także przez bezpośredni zapis w wybranym sektorze bądź jednostce alokacji zewnętrznego nośnika danych jako przykład może służyć tutaj dysk twardy, dyskietki czy też pendrive dlatego zaleca się oczyszczanie dysku komputera. Proces replikacji polega na odpowiedniej modyfikacji zawartości pliku, sektora czy też jednostki alokacji. I to właśnie w ten sposób zmodyfikowany nośnik danych nazywa się nosicielem wirusa komputerowego-analogicznie do prawdziwego nosiciela wirusa. Rozmiar wirusa zależy głównie od takich czynników jak: umiejętności programistyczne twórcy wirusa, język programowania, jaki został użyty, kompresory plików przewidywana funkcjonalność wirusa czy też wykorzystanie cech środowiska operacyjnego. Od programisty zależą także pozostałe efekty, a mogą być nimi głównie: nieupoważnione kasowanie danych, przejęcie kontroli nad komputerem poprzez sieć przez osobę nieupoważnioną, wyświetlanie grafiki albo odgrywanie dźwięków, czy też kradzież danych takich jak hasła, pliki, numery kart płatniczych czy dane osobowe.